Pedagógusok

 

A Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola nevelőtestülete

Varga Veronika

igazgató; magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár; közoktatásvezető

Schubert Zita

igazgatóhelyettes; tanító természettudományi műveltségterülettel; matematika; közoktatásvezető; tanügyigazgatási szakértő; neveléstudomány szakos bölcsész

Ladányiné Károlyi Mónika

igazgatóhelyettes; tanító természetismeret műveltségterülettel

Bai Krisztina

tanító

Bakos Zoltán

informatika tanár

Baksainé Tőzsér Edit

tanító testnevelés és pedagógiai műveltségterülettel; közoktatásvezető, közoktatási szakértő

Balogh Anna

biológia szakos tanár

Bodor Marica

szabadidős tanító

Böszörményi Balázs

matematika-fizika szakos tanár

Csányi László

testnevelés - földrajz szakos tanár

Debreceni Péter

testnevelés szakos tanár

Erdélyi Hedvig

német nyelv szakos tanár

Fábián Beatrix

könyvtáros tanár

Fabók Ágnes

tanító, ének műveltségterülettel

Folk Zsuzsanna

testnevelés szakos tanár

Gersei Éva

tanító rajz műveltségterülettel; drámapedagógus

Halla Ilona

történelem - orosz szakos tanár, drámapedagógus

Jankó Beáta (GYES-en)

német nyelv és földrajz szakos tanár

Jenei János

testnevelés - biológia szakos tanár

Jónásné Albert Erzsébet

matematika - rajz szakos tanár

Keresztes Krisztina

angol nyelv szakos tanár

Kissné Zámbó Zsuzsanna
(GYES-en)

magyar nyelv és irodalom - testnevelés szakos tanár

Kosuth Angéla

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Lukács-Múzs Mary

német nyelv szakos tanár, német nyelvi lektor

Málek Orsolya

német nyelv - földrajz szakos tanár

Mocsáriné Papp Erzsébet

tanító közművelődés szakterülettel; fejlesztőpedagógus

Petz Nándor

tanító ének műveltségterülettel

Robotka Ildikó

angol nyelv - orosz nyelv és történelem szakos tanár

Rostás Krisztina

tanító, német nemzetiségi tanító; drámapedagógus

Sándor Anna

szabadidős tanító

Sebőkné Kiss Tilda

tanító ének - zene műveltségterülettel

Szabóné Pásztor Zsuzsanna

tanító testnevelés és könyvtár szakterülettel; fejlesztőpedagógus

Szalai Józsefné
(felmentési idő nyugdíj előtt)

biológia - kémia szakos tanár

Szaporné Varga Zsuzsanna

tanító rajz szakterülettel; tehetséggondozó

Szilágyi Eszter

matematika szakos tanár

Szoboszlai Judit

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szvetnyik-Nikolity Krisztina

biológia-kémia szakos tanár
Tormási Margit szabadidős tanító

Udvary Erika
(felmentési idő nyugdíj előtt)

testnevelő tanár

Varjasiné Király Tünde
(GYES-en)

tanító ének műveltségterülettel

Vinkovitsné Forgó Tímea (GYES-en)

német nyelvi lektor

 

 

 

Bezárás