Leendő elsősöknek

Beiratkozás menete

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérem, hogy gyermeke 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-ügyintézési felületén keresztül.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

ONLINE BEIRATKOZÁS

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Az online ügyintéző felületen történik gyermekük adatainak rögzítése és a beíratáshoz szükséges dokumentumok feltöltése, pl. lakcímkártya stb.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor azt csak úgy teheti meg, hogy e-mailben jelzi a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát a varga.veronika@szechenyi-csepel.hu címen. Az adatok módosítását az iskolatitkárság a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

BEIRATKOZÁS SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL

A beiratkozás adatainak felvétele csak indokolt esetben személyesen is megtörténhet intézményünkben 2021. április 15-én csütörtökön és 16-án pénteken 08:00 – 18:00 között, előzetesen – telefonon vagy e-mailen – egyeztetett időpontban (+36/30/832-2310, varga.veronika@szechenyi-csepel.hu).

A személyes beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyv, útlevél vagy személyi igazolvány), továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), illetve állandó bejelentett lakcím hiányában: tartózkodási hely igazolását.

2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: vagy regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

3. A gyermek TAJ kártyáját.

4. Amennyiben a gyermekről készült Szakértői vélemény (SNI, BTMN), annak másolata.

5. Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók).

Iskolánk honlapjáról is letölthető és helyben is átvehető nyomtatványok, amelyekre a beiratkozásnál szüksége lesz:

  • Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
  • Jelentkezési lap etika/hit- és erkölcstan oktatásra
  • Intézményi adatlap

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.

A körzetes tanulók esetében a tanulói jogviszony a beiratkozás napján automatikusan létrejön, amennyiben a jelentkezését online vagy személyesen leadta. 2021. április 19-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, törvényes képviselőt.

 A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja-e. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától az óvoda OM azonosítja, illetve gyermeke oktatási azonosítójával kapcsolatban.

Budapest, 2021. 03. 31.

                                                                            Varga Veronika s. k.
                                                                              intézményvezető                              


Az elektronikus beiratkozás az alábbi gombra kattintva érhető el:Az iskolánkat bemutató ppt itt érhető el.

Sulikalauz: további részletes információk itt olvashatók.

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására.

Az iskolánkat bemutató videó itt megtekinthető: 

https://youtu.be/LPMGLzTGkhU

Jelentkezési lap leendő elsősöknek.

Felvételi körzetek.

A szülői értekezletet online tartjuk meg 2021. március 25-én 17.00 órakor. A bejelentkezés regisztrációhoz kötött, mivel a csatlakozáshoz szükséges linket e-mailben küldjük ki.

Regisztráció az online szülői értekezletre: itt!

Bezárás