Képzéseink

ISKOLÁNKBAN FOLYÓ KÉPZÉSEK TÍPUSAI

A Budapest XXI. Kerület Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ által fenntartott alapfokú 8 évfolyamos közoktatási intézmény. Iskolánk 1-8. évfolyamig általános alapműveltséget nyújt tanulói számára. E mellett négy különböző típusú képzést kínálunk diákjaink részére.

1. Magyar –német két tanítási nyelvű képzés

Általános iskolai magyar-német kéttannyelvű oktatásunk egyedülálló Csepelen. Kiváló szakmai háttérrel és felszereltséggel rendelkezünk, anyanyelvi lektor segíti munkánkat. A „B” osztályainkban heti öt órában, csoportbontásban oktatjuk a német nyelvet mind a 8 évfolyamon, ezen felül bizonyos – az adott korosztálynak megfelelő – tantárgyakat két tanítási nyelven (magyar és német) is tanítunk.

2. Angol nyelvi képzés emelt szintű oktatással a felső tagozaton és emelt szintű testneveléssel
(A 2014/2015. tanévben indult utoljára, kimenő rendszerben.)

Angol nyelvi oktatást nyújtunk az „A” osztályainkban mind a 8 évfolyamon. Az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az angol nyelvet. Tanulóink az 5. osztálytól ezen felül még heti két órában – emelt szinten – tanulhatják a nyelvet a választható órák keretében. Felső tagozaton magasabb óraszámban informatika, matematika, természettudományi tanórák közül is választhatnak. A testnevelés tantárgyat 1. osztálytól szaktanárok tanítják. Felső tagozaton a sportköri foglalkozást választók számára biztosítjuk az emelt szintű testnevelést.

A 2013/2014. tanévben kivételesen indult harmadik első osztályunk („D”) számára is ezt a képzést biztosítjuk, azzal az eltéréssel, hogy ebben az osztályban választható volt az idegennyelv: angol vagy német nyelv.

3. Matematika-angol tagozatos képzés (Új képzés a 2015/2016. tanévtől, felmenő rendszerben.)

„A” osztályunkban a 2015/2016. tanévtől 8 éven át emelt szinten oktatjuk a matematikát és az angol nyelvet. A kidolgozott szabályok alapján a tanulókat 5-8. évfolyamig matematika és / vagy angol tagozatos csoportba soroljuk. A matematika óraszáma heti 5 óra mind a 8 évfolyamon, az angol nyelv oktatása az 1-3. évfolyamon heti 2, a 4. évfolyamon heti 3, az 5-8. évfolyamokon heti 5 órában folyik. Az angol nyelvet minden évfolyamon, a matematikát az 5-8. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. A 2017/2018. tanévtől a matematikát 1. osztálytól bontott csoportban tanítjuk, és az egyik csoport matematika tagozatos lesz.

4. Sportosztály felső tagozaton

A 2012/13. tanévtől az 5. évfolyamosok számára – felmenő rendszerben – a „C” osztály keretében sportosztályos képzést indítunk. A sportosztályba olyan 4. osztályos diákokat veszünk fel, akik komolyan szándékoznak sportolni és tanulni. Elsősorban a kézilabda, öttusa, labdarúgás, futsal, vívás, vízilabda és úszás iránt elhívatott és azokban jártas fiúk és lányok jelentkezését várjuk. Az említett sportágak szakosztályaival együttműködő megállapodást kötöttünk. Sportosztályunkban a sportágakra kidolgozott sportágfejlesztési kerettantervek segítségével napi rendszerességgel valósul meg a sportnevelés és az oktatás. Az utánpótlásbázis szélesítésének legalkalmasabb terepe az iskola. A délelőtti öt iskolai testnevelés óra keretében sportág specifikus képzés történik, amely kellő alapot nyújt a délutáni egyesületi edzésekhez.

A sportosztályos képzés mellett iskolánk biztosítja, hogy a közismereti tárgyakat is olyan mértékben és minőségben tanulják a gyerekek, hogy semmilyen hátrány ne érje őket. Az osztályban tanulók egyik csoportjának – vagy az eddig tanult nyelv folytatásaként, vagy választás alapján – heti 3 órában angol nyelvet, a másik csoportnak német nyelvet oktatunk. Ebben az osztályban is választhatják diákjaink az emelt szintű angol, illetve német nyelvi képzést, amely heti plusz két órát jelent az adott nyelvből. Célunk, hogy a sport a tanulmányi területen is fokozza tanulóink teljesítményét. Statisztikákkal bizonyított tény, hogy a sporttagozatos, illetve sportosztályban tanulók tanulmányi átlaga és hiányzási átlaga jobb a normál osztályokénál.

Bezárás