Képzéseink

ISKOLÁNKBAN FOLYÓ KÉPZÉSEK TÍPUSAI

A Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola a Dél-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott alapfokú 8 évfolyamos köznevelési intézmény. Iskolánk 1-8. évfolyamig általános alapműveltséget nyújt tanulói számára. Emellett három különböző típusú képzést kínálunk diákjaink részére.

  • Magyar –német két tanítási nyelvű képzés

Általános iskolai magyar-német kéttannyelvű oktatásunk egyedülálló Csepelen. Kiváló szakmai háttérrel és felszereltséggel rendelkezünk, anyanyelvi lektor segíti munkánkat. A „B” osztályainkban heti öt órában, csoportbontásban oktatjuk a német nyelvet mind a 8 évfolyamon, ezen felül bizonyos – az adott korosztálynak megfelelő – tantárgyakat két tanítási nyelven (magyar és német) is tanítunk. Alsó tagozaton az ének-zene, a technika és a környezetismeret tantárgyakat, felső tagozaton a célnyelvi civilizáció és a természetismeret, illetve földrajz tantárgyakat. 
A testnevelés tantárgyat 1. osztálytól szaktanárok tanítják. Felső tagozaton a sportköri foglalkozást választók számára biztosítjuk az emelt szintű testnevelést.

  • Általános tantervű képzés angol nyelvvel és emelt óraszámú matematika oktatással

Angol nyelvi oktatást nyújtunk az „A” osztályainkban mind a 8 évfolyamon. Amennyiben a jogszabály és az osztálylétszám engedi, bontott csoportokban. A 2012. évi NAT szerint az 1-3. osztályban heti két órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az angol nyelvet. A 2020. évi NAT szerint – felmenő rendszerben – az 1-3. osztályban heti egy órában, a 4. osztálytól heti három órában tanítjuk az angol nyelvet. A matematika tantárgyat mind a 8 évfolyamon emelt óraszámban oktatjuk. A testnevelés tantárgyat 1. osztálytól szaktanárok tanítják. Felső tagozaton a sportköri foglalkozást választók számára biztosítjuk az emelt szintű testnevelést.

  • Angol nyelvi emelt szintű oktatás felső tagozaton

     Angol nyelvet tanuló diákjaink egy-egy csoportja – az addigi teljesítményük és a képességük alapján –     az 5. osztálytól emelt szinten és heti öt órában tanulhatja a nyelvet.

Bezárás