Hit- és erkölcstan

Tisztelt Szülők!

A hit-és erkölcstan, illetve az etika iskolai oktatásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket.

A vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1-8. évfolyamán az etika óra vagy a helyette választható, elismert egyházak által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Tehát a gyermek iskolai beíratásakor (illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével valamelyiket választania kell a szülőnek.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő tanévtől módosítsa az etika vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását. Szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és a választott egyház hitoktatójával (képviselőjével).

A következő tanévre beiratkozó gyerekek szüleinek szóló hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató idén – az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve - nem történhet meg jelenléti alapon, csak tájékoztató anyagokon keresztül.

Budapest, 2021. február 15.

                                                              Tisztelettel: 
                                                                                        Varga Veronika
                                                                                        intézményvezető                                                                                                                                

Református Egyház tájékoztatója

Katolikus Egyház tájékoztatója                                                                                             

Bezárás