Iskolánkról

Tisztelt Szülők!

A jövő héten iskolába készülő összes Csepelen élő vagy Csepelen tanuló felső tagozatos és középiskolás diák koronavírus tesztjét elvégezzük, amennyiben a szülők kérik. A tesztelés ingyenes.

Május 8-án szombaton a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat telephelyén (1212. Görgey Artúr tér 8.) reggel 9.00 óra és délután 17.00 óra között várjuk azokat a diákokat, akik igénybe szeretnék venni a gyorsteszt lehetőségét. Az általános iskolásokat délelőtt 9.00-től 13.00-ig, a középiskolásokat délután 13.00 órától 17.00 óráig fogadja a rendelő az épület 2. emeletén.

A szűréshez szülői beleegyezői nyilatkozat és diákigazolvány megléte szükséges. Az előbbi formanyomtatvány a helyszínen, illetve hamarosan a Csepel.hu-n is elérhető lesz, onnan lehetőségük lesz letölteni és itt is frissíteni fogjuk a bejegyzést. Fontos, hogy a dokumentumok meglétét a helyszínen ellenőrzik.

A tesztelés időpontját a mellékelt táblázat szerint osztották ki.

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

Széchenyi I. Ált. Isk.

Karácsony S. Ált. Isk.

Kazinczy F. Ált. Isk.

Eötvös József Ált. Isk.

Herman O. Ált. Isk.

Arany J. Ált. Isk.

Nagy Imre Ált. Isk.

Katona József Ált. Isk.

 

Jedlik Ányos Gimn. (5-8. évf.)

Szárcsa Ált. Isk.

Vermes M. Ált Isk.

Mátyás K. Ált. Isk.

Kölcsey F. Ált Isk.

Móra F. Ált. Isk.

Mészáros J. Ált. Isk.

Lajtha L. Ált. Isk.

Kérjük, hogy az időpontokat mindenki tartsa be! 

Tisztelettel:

Budapest, 2021. 05. 07.                                                      Tóth János

                                                                                      tankerületi igazgató úr


Az iskolánkat bemutató videó itt megtekinthető: 

https://youtu.be/LPMGLzTGkhUIskolánk 2016. augusztus 29-én és 2020. március 28-án elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Akkreditált Kiváló Tehetségpontja

címet."Az oktatatási miniszter által 2005-ben dicsérő oklevéllel kitüntetett iskola."

Kérjük adója 1%-val támogassa iskolánk célkitűzéseit!

KIRÁLYMAJOR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18009176-1-43

számlaszám: 11721026-20225652-00000000


Kedves Szülők és Diákok!

A 2018/2019-es tanévben a papír alapú ellenőrző mellett elektronikus naplót/ellenőrzőt is használunk, valamint lehetőség nyílik e-ügyintézésre is. 

A 2019/2020-as tanévtől a papír alapú ellenőrzőt teljesen felváltja az elektronikus napló/ellenőrző.

Az elektronikus napló az alábbi gombra                                        Az e-ügyintézés az alábbi gombra
kattintva érhető el:                                                                         kattintva érhető el:

                                                                                          


"Szaval a suli!"

Megszületett a "Szaval a Suli"-pályázat végeredménye. A zsűri döntése értelmében a Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola felső tagozata nyerte az első helyezést Serfőző Simon: Az eget, földet nézzétek című versének előadásával.

https://www.youtube.com/watch?v=c7OBVyPSYOk&fbclid=IwAR03O7H1DhCiDo2zzqvfyBFI7Q-XYIj2uT23bI1Cx7FfBFT5NtVEiHzN_kg&app=desktop

Interjú az M1 televízió csatorna Ma délelőtt című élő műsorában: 
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-04-07-i-adas-2/?fbclid=IwAR2MQHJZtd7xtdYzivKtoJrFC0y9M3RRwKx4hEOpjLZeUo5h4sM92u4qatI

Részletek az Aktualitások menüpontban olvashatók.ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk Csepelen a honfoglaló elődeink és Árpád-házi királyaink egykori vadászterületén épült, ezért is nevezik a csepeliek e területet Királymajornak.

Kertvárosi környezetben várja tanulóit modern szerkezetű iskolánk tágas aulával, világos, esztétikus tantermekkel, informatika teremmel, idegen nyelvi laborral és kisfoglalkoztatókkal, könyvtárral, tornacsarnokkal, nagy játék- és sportudvarral, műfüves pályával.

Iskolánk érték-, ismeretközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó 8 évfolyamos általános alapműveltséget és emelt szintű idegennyelvi, matematikai és sportosztályos képzést biztosító alapfokú oktatási intézmény.

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók kompetenciáinak megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért.

Névadónk életművéhez méltóan tudásával, műveltségével, munkájával társadalmilag hasznos személyiségeket nevelünk.

Iskolánk névadójának, Gróf Széchenyi Istvánnak gondolatát magunkénak valljuk:

„A kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma.”

 

CÉLUNK

A szülőkkel együttműködve sikeres, művelt, jól nevelt, testileg és lelkileg egészséges, a közösségéért, a környezetéért is cselekedni képes gyermeki személyiség formálása, kialakítása. Gyermekközpontú légkörben, játékos módszerekkel, örömteli ismeretszerzésre ösztönözzük tanulóinkat.

 

KIEMELT FELADATUNK

Az általános alapműveltség, a korszerű ismeretek, továbbá a szakmai képzéshez szükséges alapkészségek magas szinten történő közvetítése. Arra törekszünk, hogy a pedagógus példa legyen műveltségével, szaktudásával, egyéniségével.

Az idegennyelvi kompetencia és a kétnyelvű gondolkodás képességének kialakításával európai polgárrá nevelünk.

A gyermekek mindenek felett álló érdekét azzal valósítjuk meg, hogy biztosítjuk az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni bánásmódot.

Megteremtjük a tehetségek kibontakoztatásának és a hátránykompenzációnak a feltételeit. Tehetséges tanulóinknak tehetségpontos programokat, házi projekteket szervezünk, felkészítjük őket a tanulmányi, országos levelező és internetes versenyekre, sportversenyekre. Tanulási nehézséggel küzdőknek speciálisan képzett tanítóink tartanak egyéni foglalkozásokat. Tanulási technikák tanításával is segítjük a hatékony ismeretszerzést.

A gyermekek kompetenciáinak kibontakoztatásához hatékony, tevékenység centrikus, élményt adó, az együttműködési képességeket fejlesztő és a tanulási technikák elsajátítását biztosító módszereket alkalmazunk.

 

SZABADIDŐ

A szakkörök, a sport, a kézműves foglalkozások, a művészeti iskola képzőművészeti, tánc, valamint a hangszeres zenetanulás lehetőségei közül választhatnak a gyerekek.

Könyvtárunk az olvasás, az ingyenes internet és multimédiás oktatóprogramok használatát kínálja minden tanulónknak.

Szünidőben táborokat (idegennyelvi táborok, magyaros tábor, sport-, kézműves-, zenei tábor, sítábor) szervezünk.

Bezárás