Iskolánkról

Nemzeti Összetartozás Napja - 2021


Az iskolánkat bemutató videó itt megtekinthető: 

https://youtu.be/LPMGLzTGkhU


Iskolánk 2016. augusztus 29-én és 2020. március 28-án elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Akkreditált Kiváló Tehetségpontja

címet.


A Csepeli  Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2021. június 7-én és 8-án felvételi meghallgatást szervez.

A részletek a plakátjukon olvashatók.


"Az oktatatási miniszter által 2005-ben dicsérő oklevéllel kitüntetett iskola."

Kérjük adója 1%-val támogassa iskolánk célkitűzéseit!

KIRÁLYMAJOR ALAPÍTVÁNY
adószám: 18009176-1-43

számlaszám: 11721026-20225652-00000000


Kedves Szülők és Diákok!

A 2019/2020-as tanévtől a papír alapú ellenőrzőt teljesen felváltotta az elektronikus napló/ellenőrző, valamint lehetőség nyílt e-ügyintézésre is. .

Az elektronikus napló az alábbi gombra                                        Az e-ügyintézés az alábbi gombra
kattintva érhető el:                                                                         kattintva érhető el:

                                                                                          


"Szaval a suli!"

Megszületett a "Szaval a Suli"-pályázat végeredménye. A zsűri döntése értelmében a Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola felső tagozata nyerte az első helyezést Serfőző Simon: Az eget, földet nézzétek című versének előadásával.

https://www.youtube.com/watch?v=c7OBVyPSYOk&fbclid=IwAR03O7H1DhCiDo2zzqvfyBFI7Q-XYIj2uT23bI1Cx7FfBFT5NtVEiHzN_kg&app=desktop

Interjú az M1 televízió csatorna Ma délelőtt című élő műsorában: 
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-04-07-i-adas-2/?fbclid=IwAR2MQHJZtd7xtdYzivKtoJrFC0y9M3RRwKx4hEOpjLZeUo5h4sM92u4qatI

Részletek az Aktualitások menüpontban olvashatók.ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk Csepelen a honfoglaló elődeink és Árpád-házi királyaink egykori vadászterületén épült, ezért is nevezik a csepeliek e területet Királymajornak.

Kertvárosi környezetben várja tanulóit modern szerkezetű iskolánk tágas aulával, világos, esztétikus tantermekkel, informatika teremmel, idegen nyelvi laborral és kisfoglalkoztatókkal, könyvtárral, tornacsarnokkal, nagy játék- és sportudvarral, műfüves pályával.

Iskolánk érték-, ismeretközvetítő és szocializációs feladatokat ellátó 8 évfolyamos általános alapműveltséget és emelt szintű idegennyelvi, matematikai és sportosztályos képzést biztosító alapfokú oktatási intézmény.

Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a szülők elvárásainak és a tanulók kompetenciáinak megfelelően. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. Felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért.

Névadónk életművéhez méltóan tudásával, műveltségével, munkájával társadalmilag hasznos személyiségeket nevelünk.

Iskolánk névadójának, Gróf Széchenyi Istvánnak gondolatát magunkénak valljuk:

„A kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma.”

 

CÉLUNK

A szülőkkel együttműködve sikeres, művelt, jól nevelt, testileg és lelkileg egészséges, a közösségéért, a környezetéért is cselekedni képes gyermeki személyiség formálása, kialakítása. Gyermekközpontú légkörben, játékos módszerekkel, örömteli ismeretszerzésre ösztönözzük tanulóinkat.

 

KIEMELT FELADATUNK

Az általános alapműveltség, a korszerű ismeretek, továbbá a szakmai képzéshez szükséges alapkészségek magas szinten történő közvetítése. Arra törekszünk, hogy a pedagógus példa legyen műveltségével, szaktudásával, egyéniségével.

Az idegennyelvi kompetencia és a kétnyelvű gondolkodás képességének kialakításával európai polgárrá nevelünk.

A gyermekek mindenek felett álló érdekét azzal valósítjuk meg, hogy biztosítjuk az egyéni adottságokhoz igazodó egyéni bánásmódot.

Megteremtjük a tehetségek kibontakoztatásának és a hátránykompenzációnak a feltételeit. Tehetséges tanulóinknak tehetségpontos programokat, házi projekteket szervezünk, felkészítjük őket a tanulmányi, országos levelező és internetes versenyekre, sportversenyekre. Tanulási nehézséggel küzdőknek speciálisan képzett tanítóink tartanak egyéni foglalkozásokat. Tanulási technikák tanításával is segítjük a hatékony ismeretszerzést.

A gyermekek kompetenciáinak kibontakoztatásához hatékony, tevékenység centrikus, élményt adó, az együttműködési képességeket fejlesztő és a tanulási technikák elsajátítását biztosító módszereket alkalmazunk.

 

SZABADIDŐ

A szakkörök, a sport, a kézműves foglalkozások, a művészeti iskola képzőművészeti, tánc, valamint a hangszeres zenetanulás lehetőségei közül választhatnak a gyerekek.

Könyvtárunk az olvasás, az ingyenes internet és multimédiás oktatóprogramok használatát kínálja minden tanulónknak.

Szünidőben táborokat (idegennyelvi táborok, magyaros tábor, sport-, kézműves-, zenei tábor, sítábor) szervezünk.

Bezárás